Inzetbaarheid en vitaliteit

Het zijn leefregels, je batterij op orde houden door slapen, eten, bewegen en ontspannen en gebruik maken van aangeboden kennis, opleiding en middelen.

Waarop kan de werkgever invloed uitoefenen als het gaat om de inzetbaarheid van de werknemers? Er kan gezorgd worden voor veiligheid en duidelijkheid, zorgen voor kennisoverdracht, middelen beschikbaar stellen, verwachtingen creëren, betrokkenheid tonen en voorbeeldgedrag laten zien. En waar het echt om draait, is dat mensen met in gesprek gaan met de leidinggevende als er zich veranderingen voordoen. Het leven brengt dat met zich mee dus die doen zich altijd voor.

Zo mag de werkgever ook van de werknemers verwachten dat zij veranderingen in hun werk- of privésituatie melden bij hun leidinggevende. Dan kan er wellicht ondersteuning geboden worden  door samen afspraken te maken over de (tijdelijk veranderde) inzetbaarheid van de werknemer. Echte commitment is er zodra er in vertrouwen en vrijheid gesproken wordt. En het werkt met vertrouwen zo dat het waargemaakt moet worden en dat de ander het moet het durven geven. Er is alleen maar te winnen in deze situatie en niets te verliezen.